NV Studiebureau Rimanque beschikt over alle recente appartuur en software die het mogelijk maken om opmetingen op een zo efficient en professioneel mogelijke manier uit te voeren.

 

Het toepassingsgebied van het meettoestel Leica Viva TS15, het snelste one-man totaalstation met beeldopname, is divers en een breed gamma van verrichtingen zijn mogelijk. De bekomen gegevens kunnen via onze tekensoftware zowel in 2D als 3D verwerkt en weergeven worden.

 

Leica Viva is bovendien het snelste totaalstation mét beeldopname en GPS en is door 1 persoon te bedienen, dit in tegenstelling tot de oudere generatie landmeettoestellen waarbij men minstens met 2 personen dient op te meten, en wat neerkomt op een hele kostenbesparing.

 

Technische kenmerken van Leica Viva TS15 :

Nauwkeurigheid: 1,0mgon.

Automatisch reflectorloos eenmansinstrument met  CS15 + GS12 (GNSS)

Waaibergstraat 90, 3300 Tienen            T: 016 82 24 40            F: 016 81 30 60            info@rimanque.be